Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Yeng Constantino "pangarap lang" paroles

Traduction vers: EN

Pangarap kong makarating sa buwan at lumipad
Hanggang doon sa kalawakan nais kung humabol
Sa pag ikot ng mundo sumabay sa awit ko...

CHORUS:
Sasakay ako sa aking pangarap basta`t
Ang kasama ko`y ikaw may liwanag
Sasakay ako sa aking panagarap hangga`t
Ang laman ng puso ko`y ikaw may liwanag

May isang nanalangin gabing gabi hinahangad
Na sana ako ay mapansin...
Humahabol ang sa pag ikot ng mundo
Sumabay sa awit ko...

CHORUS:
Sasakay ako sa aking pangarap basta`t
Ang kasama ko`y ikaw may liwanag

Sasakay ako sa aking pangarap hangga`t
Ang laman ng puso ko`y ikaw may liwanag

Hooooooooooooo!!

Sasakay ako sa aking pangarap basta`t
Ang kasama ko`y ikaw may liwanag
Sasakay ako sa aking pangarap hangga`t
Ang laman ng puso ko`y ikaw may liwanag

pangarap lang(2x)
pangarap lalalang
ako`y nangangarap lang
pangarap lang
pangarap lalalang

It's my life long dream to reach the moon and fly
until i reach the galaxies i want to run after
the rotation of the Earth, come and join in my song...

CHORUS:
I will ride my dreams as long as
you are the one i'm with there is light
I will ride my dreams until
you're in my heart there is light

Someone is praying at night hoping
that maybe i could be noticed...
running after the rotation of the earth,
come and join in my song...

CHORUS:
I will ride my dreams as long as
you are the one i'm with there is light

I will ride my dreams until
you're in my heart there is light

Hoooooooooooooo!!

I will ride my dreams as long as
you are the one i'm with there is light
I will ride my dreams until
you're in my heart there is light

just a dream(2x)
jujust a dream

i'm just dreaming

just a dream
jujust a dream