Burzum "Morgenrøde" paroles

Traduction vers: EN FR SV TR

Første vårens søndagsmorgen
kan vi igjen se den skare.
Er endelig slutt på sorgen,
over åker løper hare.

På det høyeste fjell i øst
kan du se solen den røde.
Du kan se, og nyte den trøst,
fra varden se jorden føde.

Solen har fått sin kraft tilbake.
Eikeånden er født påny.
Solen har fått sin makt tilbake.
Sommeren har kommet.

The first Sunday morning of spring
we can see the army again.
Finally mourning ends.
A hare runs across the field.

On the tallest mountain in the east
you can see the red sun.
You can see and enjoy the comfort,
from the peak see Earth give birth.

The force of the sun has returned,
the oak spirit is reborn.
The power of the sun has returned.
Summer has arrived.