Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Kali "Dali toba si ti (Дали това си ти)" paroles

Traduction vers: RU

Знаеме се от деца, заедно сме израсли.
През долини, през години тичахме с теб.
Из полета и треви, гонихме се двама лудо.
В реки, в ливади, детство се слони.
През години и долини обичахме с теб.

Как сега промени?
Спомените ли изтри?
И дали това си ти?
Права съм, нали?

Как сега промени?
Спомените ли изтри?
И дали това си ти?
Права съм, нали?

Знаеме се от деца, ала всичко се променя.
Трудно е да те приема, друг си ти сега.
Може би ни раздели, кръстопътя на живота.
В бездоди, в неволи, младо се стопи.

Как сега промени?
Спомените ли изтри?
И дали това си ти?
Права съм, нали?

Как сега промени?
Спомените ли изтри?
И дали това си ти?
Права съм, нали?