Ivana "Krav mi kape ot sartseto (Кръв ми капе от сърцето)" paroles

Traduction vers: EN

Животът ни е стока втора ръка -
второ качество на супер цена.

Любов за продан,
души за продан
навсякъде!

Каква любов? Алчна кучка е тя!
Какъв приятел щом е с много лица?

Любов за продан,
души за продан,
навсякъде!!!!!

Кръв ми капе от сърцето,
мамка му живот проклети!
Във зъби душата стискам,
но да те живея искам!
Кръв ми капе от сърцето,
искам те живот проклети!
Няма да те проумея,
но на пук ще те живея!

Бъди до мен, не пускай мойта ръка.
Със смях ни гледат, но какво от това!

Любов за продан,
души за продан,
навсякъде!

Има любов, да им покажем, ела.
Обичай ме, да онемее светът!

Любов за продан,
души за продан,
навсякъде!!!!!

Кръв ми капе от сърцето,
мамка му живот проклети!
Във зъби душата стискам,
но да те живея искам!
Кръв ми капе от сърцето,
искам те живот проклети!
Няма да те проумея,
но на пук ще те живея!

Our life`s a product second hand.
Second quality at super prize.

Love for sale!
Souls for sale!
Everywhere!

What love? Greedy bi*ch is she!
What friend, when he has many faces?

Love for sale!
Souls for sale!
Everywhere!

My heart is bleeding!
F*ck you, life damned!
Hide my soul, behind my theeth,
But I wanna live you!
My heart is bleeding!
I want you, life damned.
I wont understand you,
But I`ll live you, because of my stubborn!

Be by me, don`t let my hand go.
They lough at us, but who cares.

Love for sale!
Souls for sale!
Everywhere!

There`s love! Come, let`s show them!
Love me, till we make the world speechless!

Love for sale!
Souls for sale!
Everywhere!

My heart is bleeding!
F*ck you, life damned!
Hide my soul, behind my theeth,
But I wanna live you!
My heart is bleeding!
I want you, life damned.
I wont understand you,
But I`ll live you, because of my stubborn!