Ivana "Bezumna Tsena (Безумна цена)" paroles

Traduction vers: EN

Плащах за всичко безумна цена,
за всяка усмивка и за всяка сълза.
Приятелства плащах с горчиви сълзи,
предателства срещах от всички страни.

Плащах за всичко безумна цена,
за всяка усмивка, за всяка сълза.
Уморих се от думи, от фалш и лъжи,
уморих се от бедни и празни души.

Припев:
За всяка моя сълза
плащах аз безумна цена.
За всяка моя дума добра
усещах ножа в гърба. /х2/

Пак ще обичам и пак ще простя,
даже да струва безумна цена.
И даже живота да е само лъжа,
не мога да мразя, ще продължа.

Припев: /х6/

I've been paying an insane price for everything,
for every smile, for every tear.
I was paying with bitter tears for friendships,
I've been receiving betrayals everywhere.

I've been paying an insane price for everything,
for every smile, for every tear.
I'm tired of words, of fakeness and of lies,
I'm tired of poor and empty souls.

Chorus:
For every tear of mine
I've been paying an insane price.
And for every good word of mine,
I've been feeling a knife in my back1 /x2/

I'll love again, and I'll forgive again,
even if it costs me an insane price.
And even if the life is just a lie,
I can't hate, I'll move on.

Chorus: /x6/