Bulgarian Folk "Bre, Petrunko/Yana ludo mamila (Бре, Петрунко/Яна лудо мамила)" paroles

Яна лудо мамила, гу-гу-гу-игу
гугуте, ле, гълъбе,
Яна лудо мамила, гу-гу-гу-игу
гугуте, ле, гълъбе,

Бре, Петрунко, малай мо,
бре, Патрунко малай моме.
Все йодиме, мори, йоби до,
все йодиме йоби доме.

Нийде йоро, мори, ненайдо,
нийде йоро ненайдоме.
Ваше село мори дор три йо,
ваше село дор три йора, мори.

Първо йоро мори петрунки,
първо йоро петрункино.
Петрунчица, мори, йоро во,
патрунчица йоро води

Яна лудо мамила, гу-гу-гу-игу
гугуте, ле, гълъбе,
Яна лудо мамила, гу-гу-гу-игу
гугуте, ле, гълъбе,

Йоздол иде, мори, лудо-мла,
йоздол иде лудо-младо.
Не се фана, мори, на среда,
не се фана на средата.

Най се фана, мори, на танец,
най се фана на танецо, мори.
На танецо, мори, до Петрун,
на танецо до Петрунка, мори.

Сперчи коси мари китка ро,
сперчи коси китка рони.
С нозе сии чихлика,
с нозе сии чехликаля.

Бре, Петрунко, мори, малай мо,
бре, патрунко малай моме.

Их.