Marcus & Martinus "Gæærn" paroles

E så det
Du glei forbi
E bare sto dær
Så mye e ville si
Men e blei stum når du så me
Klart ikke rør me
Så e sto der, mens du glei forbi

Fins ingen heilt som deg
å som du smelte me,
Å når du går forbi e får så lyst å si

Du er alt e ser for me, og ka du gjør med me
E bli gæærn etter deg
Du er alt e drømme om, å når du ser på me
Bli gæærn etter deg

Når du ser på me blir gæærn etter deg

Du e på innsult tid
Du vet du har det
Men e alltid blid
En milliard som vil ha det
Kan fort bli farleg
E tror du, burde bli med me

Fins ingen helt som deg
å som du smelte me
Å når du går forbi e får så lyst å si

Du er alt e ser for me, å ka du gjør med me
E blir gæærn etter deg
Du e alt eg drømme om å, når du ser på me
Blir gæærn etter deg

Når du ser på me blir gæærn etter det

Når du ser på me blir gæærn etter deg

Du e alt e ser for me, å ka du gjør med me
E blir gæærn etter deg
Du e alt e drømme om, å når du ser på me
Blir gæærn etter deg
Du e alt e ser for me, å ka du gjør med me
E blir gæærn etter deg
Du e alt e drømme om, å når du ser på me
Blir gæærn etter deg

Når du ser på me, blir gæærn etter deg

Når du ser på me, blir gæærn etter deg