Lacrimosa "Vankina" paroles

Traduction vers: EN PT

Kaikuen, ajatuksieni kiertokulku ajaa minua takaa
Vereni kiehuva virta mielikuvani lahde sina valoni
jatit toivon tomujen alle- vankeuduit
Juovuksissa erossa minusta (Drunken and apart from me)
Olen vapauden vankina

Echoing, the circle of my thoughts is chasing me
The boiling flood of my blood source of my inspiration you my light
Leaving all hope under dust, surrended
I am captured by the freedom