Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Dubioza Kolektiv "Firma ilegal" paroles

Traduction vers: EN BG FR RU

Prazna obećanja su najbolja reklama
Na stolu komad hljeba, u snovima salama
Sve u ime naroda, čist profit i zarada
Kažite nam ministri, naši poslanici
Zašto ratni invalidi žive k'o jadnici
Na ivici života, vama bitna svota
Poznajete li osećaj, zove se sramota

Mi nismo više što smo bili
Od samih sebe dugo se krili
Dolazi dan da kažeš Ne, ne
Nemaš šta izgubiu
Već smo izgubili sve

Sva ova demokratija, samo burokratija
Zajednički tal, firma ilegal
Prazne retorike, bez razuma i logike
Sve im je egal, firma illegal

Kao da sudni dan je blizu
Redovi zločinaca u nizu
I dok ti samo gubiš vrijeme
Njima glas ti dadeš, oni uzimaju sve

Zvijeri bez milosti, odani robovi
Ljigave obijesti, bogati snobovi
Čiji smo robovi, obični brojevi
Niži slojevi, kvarni strojevi
Mijenjaju stolice, znojave guzice
Nama po glavama sijevaju palice
Nemamo vize da pređemo granice

Šareni marketinski zidovi srama
Prazna obećanja su najbolja reklama
Na stolu komad hljeba, u snovima salama
Sve u ime naroda, čist profit i zarada...

Je li vas sramota?

Empty promise is the best commercial
Piece of bread on the table, salame in dreams
Everything in the name of folks, pure profit and earning
Tell us ministers, our legates
Why do war invalids live poor
On the edge of the life, you care about amount
Do you know the feeling, it's called shame

We are not who we used to be
From ourselves hiding for too long
It came a day for you to say no, no
You have nothing to lose
We already lost everything

All this democracy, just bureaucracy
Together, firm ilegal
Empty rhetoric, with no sense and logic
Everything is egal, firm ilegal

Like the last day is near
Line of criminals is here
And while you're just losing time
You give your vote to them, they are taking everything

Beasts with no mercy, loyal slaves
Saponaceous frolics, rich bastards
Whos slaves are we, just numbers
Lower layers, broken machines
Changing chairs, sweaty butts
Getting bats on our heads
Without visas for passing borders

Coloured marketing walls of shame
Empty promises are the best comercial
Piece of bread on the table, salame in dreams
Everything in the name of folks, pure profit and earning...

Are you ashamed?