Nanne Grönvall "Avundsjuk" lírica

Traducción al:enes

Du har alltid en sån äcklig tur, ett osvikligt flyt
Själv får jag hävda mig genom överdrivet skryt
Varför får du alltid allt som både du och jag vill ha
Och varför ska jag behöva låtsas vara glad?

Det sägs så flott att skönhet alltid kommer inifrån, ha!
Att påstå nåt så korkat, ja, det känns som ett hån
Varför är det då så få som faller för mig
Att du är så snygg, det äcklar mig
Jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, ha, ha

För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk
Det finns så mycket jag behöver
Karlar och en massa klöver
Avundsjuk, jag är så avundsjuk

Man ska kunna dela och berätta allt som vänner
Men jag medger aldrig hur jag faktiskt känner
Du är egenkär och lat och inte alls intelligent
Men varje gång vi ses berättar du nåt positivt som hänt

Du får en kram, jag säger att jag gläds så för din skull
För sanningen den kryper bara fram när jag är full, hick!
Men när jag vaknar nästa dag förnekar jag allt
Och skäms och säger: "jag minns inte vad jag sagt"
En sanning med minst sagt en modifikation
Jag vill ha, jag vill ha, jag vill också ha

För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk
Det finns så myckat jag behöver
Karlar, vänner, resor klöver
Avundsjuk, jag är så avundsjuk

Jag är så avundsjuk
Jag är så avundsjuk
Så jäkla avundsjuk
Jag är så avund, avundsjuk

Du är ytlig och så självisk, men vem bryr sej väl om det
För viftar du med lillfingret står karlarna på led
Vid minsta lilla motgång så bryter du ihop
Jag lyssnar och tröstar - men ler inombords

Avundsjuk, jag är så avundsjuk
Det finns så mycket jag behöver
Karlar, karlar, karlar, karlar
Avundsjuk, jag är så avundsjuk

Jag är så avundsjuk!

You've always got such a disgusting luck, an unerringly fluke
I have to assert myself through excessive bragging
Why do you always get all that both you and I want
And why should I pretend to be happy?

It is said that beauty always comes from the inside, ha!
To claim something so stupid, yeah, it feels like mockery
Why is then that so few fall for me
That you are so handsome, it disgusts me
I want, I want, I want, want want

Because I'm jealous, I am so jealous
There are so much I need
Men and a lot of clovers
Jealous, I am so jealous

One should share and tell everything as friends
But I never admit how I actually feel
You are self-loving and lazy and not at all intelligent
But every time we meet you tell of something positive that has happened

You get a hug, I say I'm happy for your sake
Because the truth only crawls out when I'm drunk, hick!
But when I wake up next day I deny everything
And I'm ashamed and say: "I don't remember what I've said"
A truth with a modification to say the least
I want, I want, I want also

Because I'm jealous, I'm so jealous
There is so much I need
Men, friends, trips clovers
Jealous, I'm so jealous

I'm so jealous
I'm so jealous
I'm so damn jealous
I'm so jeal, jealous

You are shallow and so selfish, but who cares about that
Because if you wink with your pinky the men stand in line
At the tiniest setback you break down
I listen and comfort - but smile within

Because I'm jealous, I'm so jealous
There is so much I need
Men, men, men, men
Jealous, I'm so jealous

I'm so jealous!

Tienes siempre una suerte tan repulsiva, una chiripa infalible
Tengo que mantenerme firme a través de una chulería exagerada
¿Por qué siempre consigues tú todo lo que ambos queremos?
¿Y por qué tengo yo que aparentar estar contenta?

Se dice que la belleza siempre viene del interior, tan refinado, ¡ja!
Asegurar algo tan estúpido, sí, parece una burla
Por qué son tan pocos los que caen a mis pies
Que seas tan guapo, me repugna
Yo quiero, yo quiero, yo quiero, quiero, quiero

Porque estoy celosa, estoy tan celosa
Hay tantas cosas que necesito
Hombres y muchísimos tréboles
Celosa, estoy tan celosa

Se debe compartir y contar todo como amigos
Pero yo nunca reconozco como me siento realmente
Eres narcisista y vago, y para nada inteligente
Pero cada vez que nos vemos cuentas algún acontecimiento positivo

Te dan un abrazo, digo que me alegro por ti
Porque la verdad sólo sale a la luz cuando estoy borracha, hick!
Pero cuando me despierto al día siguiente niego todo
Y me avergüenzo y digo: "no me acuerdo de lo que dije"
Una verdad con, por lo menos, una modificación
Yo quiero, yo quiero, yo también quiero

Porque estoy celosa, estoy tan celosa
Hay tantas cosas que necesito
Hombres, amigos, viajes, tréboles
Celosa, estoy tan celosa

Estoy tan celosa
Estoy tan celosa
Celosísima
Estoy tan celosa, celosa

Eres superficial y tan egoísta, pero quién se preocupa de eso
Porque si haces señas con el meñique los hombres se ponen en fila
A la menor adversidad te rompes
Escucho y me consuelo - pero sonrío para dentro

Celosa, estoy tan celosa
Hay tantas cosas que necesito
Hombres, hombres, hombres, hombres
Celosa, estoy tan celosa

¡Estoy tan celosa!