Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Maria Răducanu "Dodă" lírica

Traducción al: EN

Dragu mi-i1 unde-am venit, dodă, dodă,2
Și cu cin' m-am întâlnit, dodă, dodă!
Dragu mi-i unde-am intrat, dodă, dodă,
Și cu cin' m-am adunat, dodă, dodă!

Dragu mi-i unde-am venit, dodă,
Și cu cin' m-am întâlnit, dodă!

Hmmm...

Păhăruțu3-acest de vin, dodă, dodă,
Nu știu, Doamne, cui să-nchin, dodă, dodă.
Păhăruțu-acest de vin, dodă,
Nu știu, Doamne, cui să-nchin, dodă.

Dac-a hi4 un om frumos, dodă,
Închinar-aș5 bucuros, dodă.
Dac-a hi un om frumos, dodă,
Închinar-aș bucuros, dodă.

Că ist6 pahar de oi be7, dodă, dodă,
Știu că n-a hi moartea mea, dodă, dodă,
Că ist pahar de oi be, dodă, dodă,
Știu că n-a hi moartea mea, dodă, dodă.

Dar de moartea mea ar hi, dodă, dodă,
Tot oi be vreo două, tri,8 dodă, dodă!
Dar de moartea mea ar hi, dodă, dodă,
Tot oi be vreo două, tri, dodă, dodă!

I love the place where I am now, dear, dear,
And the people I have just met here, dear, dear!
I love the place where I have just entered, dear, dear,
And the people I have been meeting with, dear, dear!

I love the place where I am now, dear,
And the people I have just met here, dear!

Hmmm...

This small glass of wine, dear, dear,
I don't know, God, for whom to toast it, dear, dear.
This small glass of wine, dear,
I don't know, God, for whom to toast it, dear.

If this were a beautiful1 person, dear,
I would gladly toast for this person, dear,
If this were a beautiful person, dear,
I would gladly toast for this person, dear.

For if I drink this glass [of wine], dear, dear,
I know I will not die from it, dear, dear,
For if I drink this glass [of wine], dear, dear,
I know I will not die from it, dear, dear.

But even if I died from it, dear, dear,
I would still drink two or three glasses, dear, dear!
But even if I died from it, dear, dear,
I would still drink two or three glasses, dear, dear!