Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Myslovitz "Gadające głowy 80-06" lírica

Traducción al: EN UK

Ja nie bardzo wiem kim jestem sam
A ja trochę inny niż ten świat
Chciałbym chyba nie chcę nic
Ja malować konie i
Samochodem białym być
Marzycielem wolnym nie mam wad
Ja właściwie nikim to będzie trwać
Być człowiekiem znaleźć chcę
Uratować zycie raz
Tylko dziś i mocno stać
Ja jak wszyscy jestem taki sam
Wszystko mam i chciałbym
Zmienić coś lecz nie wiem co

I co byś chciał?
Kim jesteś teraz powiedz mi?
I co byś chciał?
A co tu najważniejsze jest?

Dwie powieści dzieci to co mam
Ja chemikiem piję parę lat
I właściwie jest ok
Wiem na pewno nie chcę nic
Sprawiedliwy świecie przyjdź
Są wspomnienia na marzeniach kurz
Mam sto lat i chciałbym
Tylko trochę dłużej żyć

I co byś chciał?
Kim jesteś teraz powiedz mi?
I co byś chciał?
A co tu najważniejsze jest?

Dobrze, że spotkałem tylu ich
Wyjątkowych zwykłych tak jak ja
I powiedzieli mi
Że bez marzeń pragnień tych
Życie wtedy traci sens

I don't really know who I am,
And I'm a bit different than this world,
I'd like to... No, I don't need anything,
I paint the horses and
(Want) to be a white car,
Free dreamer, I have no defects,
I'm nothing indeed and it will last
(Want) to be a human and find something,
Save one's life one time,
Just today and fast stand
I'm the same like others
I have everything and I would like to
Change something, but I don't know what

And what would you like?
Who are you now, tell me?
And what would you like?
What is important here?

Two stories, kids - that's what I have
Me, chemist, I drink for few years
Actually is ok
I'm sure, I don't need anything
Fair World, come!
There's memories, dust covered dreams
I am hundred years old and I'd like to only
Live a bit longer

And what would you like?
Who are you now, tell me?
And what would you like?
What is important here?

Good, that I've met them all,
Unique, ordinary, like me
They told me
That without dreams and desires
Life is losing its sense