Ankerstjerne "Lille hjerte" lírica

Traducción al: EN

Ude i mørket et sted begynder et hjerte at slå
Lille hjerte, jeg ved jo at du ikke kan forstå
Jeg er slet ikke modig nok til at passe på dig
Lille hjerte, hvorfor har du valgt mig?

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft
Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt
Men panikken fik det bedste af ham og han skred
Hørte hende græde i opgangen bag ham,
men han var ligeglad
Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra
Tænkte: "jeg hader mig selv, for jeg ved at hun elsker mig"
Men jeg er ikke klar, for fanden,
jeg er nærmest bare et barn selv
Kan fandeme da ikke være far til noget barn, vel
Hans hjerte banker, der er kaos op i hans tanker
Hvem har sagt at han overhovedet kunne være
noget som helst for andre
Hvem har sagt at det var dem for evigt,
sagt at han var færdig
med det frie liv, byture, alt det der, helt ærligt
Hvad skulle han kunne lære et barn,
hvad skulle han kunne gi'
Babymad og bleer, shit, ikke med hans økonomi
Det er ikke fordi at han vil stikke af fra noget ansvar
Men ved hun ikke at han har de samme gener som hans far
Og han bare vil' fucke det hele op, selv i bedre tider
Vil' han bare blive endnu en af de fædre, der skrider
Og det nægter han, måske det er at lege gud
Men han kan ikke se en anden vej ud
Det ender i tårer

Ude i mørket et sted begynder et hjerte at slå
Lille hjerte, jeg ved jo at du ikke kan forstå
Jeg er slet ikke modig, nok til at passe på dig
Lille hjerte, hvorfor har du valgt mig

Han har altid sagt til hende hun var for god for ham
Hun plejer at sige det ved hun godt, men at hun tror på ham
Og hun har set hans værste sider, tænk at han så skrider
Når han ved det' nu hun har allermest brug for ham
Han skammer sig, hans dæmoner leger med valget
Om at brage gennem Langebro's gelænder ud i vandet
Men han standser og mærker pludselig noget han ikke har følt før
Indser at der er intet i verden han ikke ku' gøre hvis det er for hende
Kun hun ser at lys i mørket han bærer
Måske er grunden til at han er så kold som han er
Slet ikke at han ikke har noget at give alligevel
Måske har han bare manglet nogen som han kunne give det til
Og måske var alle de ting der var fucket op i hans barndom
Bare så han vidste præcis hvad han skulle lave om
Måske det lille hjerte her behøver ham så meget
At det kunne lukke hulet i hans eget
Før det ender i tårer

Ude i mørket et sted begynder et hjerte at slå
Lille hjerte, jeg ved jo at du ikke kan forstå
Jeg er slet ikke modig nok til at passe på dig
Lille hjerte, hvorfor har du valgt mig

Lille hjerte, lille hjerte
Jeg ved ikke hvordan, men for dig kunne jeg lære det
Lille hjerte, lille hjerte
Uanset hvad du har brug for så vil jeg være det
Lille hjerte, lille hjerte
Jeg ved ikke hvordan, men for dig kunne jeg lære det
Lille hjerte, lille hjerte
Uanset hvad du har brug for så ville jeg være det
Og hvis du tror jeg kan, så vil jeg bære det

Ude i mørket et sted begynder et hjerte at slå
Lille hjerte, jeg ved jo at du ikke kan forstå
Jeg er slet ikke modig nok til at passe på dig
Men lille hjerte, tak for at du valgte mig

Lille hjerte, lille hjerte
Lille hjerte, lille hjerte
(Lille hjerte)
Lille hjerte, lille hjerte
Lille hjerte, lille hjerte

Out in the dark somewhere a heart starts to beat
Little heart, I know very well you don't understand
I am not at all brave enough to care for you
Little heart, why did you chose me?

He slammed the door shut behind him, said he needed air
A broken moment, it should have been big and beautiful
But panic got the best of him and he split
Heard her cry in the stairway behind him,
but he didn't care
Out into the street, into the car, he just had to get out of there
Thought: "I hate myself, cause I know she loves me"
But I am not ready, god damn it,
I'm almost just a kid myself
Bloody can't be a father for any child, right?
His heart is beating, it's chaos in his mind
Who said he could be
anything at all for anyone
Who said they would be forever,
said that he was done
with the free life, nights out, all that, honestly
What would he teach a child,
what would he give
Baby food and diapers, shit, not on his economy
It's not because he wants to run from any responsibility
But doesn't she know he has the same genes as his father
and he would just fuck it all up, even during the good times
He would just be one of those fathers that splits
And he refuses to, maybe it's playing God
but he can't see any other way out
It ends up in tears

Out in the dark somewhere a heart starts to beat
Little heart, I know very well you don't understand
I am not at all brave enough to care for you
Little heart, why did you chose me?

He always told her she was too good for him
She used to say she knows, but that she believes in him
And she has seen the worst of him, how can he then leave
When he know it is now she needs him the most
He's ashamed, his demons are playing with the choice
Of crashing through the railing of Langebro into the water
But he stops and suddenly feels something he never felt before
Realizing there's nothing in the world he wouldn't do if it's for her
Only she sees that light he carries in the dark
Maybe the reason why he is as cold as he is
After all is not that he doesn't have anything to give
Maybe he just needed someone to give it to
And maybe all the things that were so fucked up in his childhood
Was just so that he knew exactly what to change
Maybe the little heart here needs him so much
That it could close up the hole in his
Before it ends up in tears

Out in the dark somewhere a heart starts to beat
Little heart, I know very well you don't understand
I am not at all brave enough to care for you
Little heart, why did you chose me?

Little heart, little heart
I don't know how, but for you I could learn
Little heart, little heart
No matter what you need I will be it
Little heart, little heart
I don't know how, but for you I could learn
Little heart, little heart
No matter what you need I will be it
And if you think I can, then I will make it

Out in the dark somewhere a heart starts to beat
Little heart, I know very well you don't understand
I am not at all brave enough to care for you
But little heart, thank you for choosing me

Little heart, little heart
Little heart, little heart
(Little heart)
Little heart, little heart
Little heart, little heart