Mehter "MEHTER VURUYOR" lírica

Traducción al: EN

Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
Andık yine, Fatih'le, Süleyman'ı, Murad'ı.
Kös sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer
Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
Fethin, Mahaç'ın, Niğbolu'nun haşmetidir bu.
Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
Meriçlerle,Çanakkale,Yemen'den, Kore'lerden.

Mehter was hit in the history of reflection or
Reminiscing again to fatihli, Soleimani, Desire.
The sound of drums rattled all the places in Istanbul
You're now in front of us, her husband veterans and martyrs.
This is the full glory of the Turkish army Satvet
Conquest, Mahaç the Nigbolu is the majesty of this.
Mehter gives us a soul, where ta's
With Meric, Çanakkale, from Yemen, from Korea.

VOICE OF THE TURKS, ALL THE WORLD is heard.
MEHTER WITH STARTER