Freddie Aguilar "Anak Dalita" lírica

Traducción al: EN

Ako'y anak ng dalita
At tigib ng luha
Ang naritong humihibik
Na bigyan ng awa

Buksan mo ang langit
At kusa mong pakinggan
Ang aking ligalig
Saka pagdaramdam

Ay, kung hindi ka maaaba
Sa lungkot kong dinaranas
Puso't diwang nabibihag
Sa libing masasadlak

Magtanong ka kung 'di tunay
Sa kislap ng mga tala
Magtanong ka rin sa ulap
Ng taglay kong dalita

(CHORUS)
Sa dilim ng gabi
Aking nilalamay
Tanging larawan mo
Ang nagiging ilaw

Kung ikaw ay mahimbing
Sa gitna ng dilim
Ay iyong ihulog
Puso mo sa akin

(AD LIB)

Tanging larawan mo
Ang nagiging ilaw
Ay iyong ihulog
Puso mo sa akin

(CODA)
Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog
Buhay, pag-asa, pag-asa

I'm a son/daughter of poverty
And full of tears
I'm here crying
For your compassion

Open the heavens
And listen
To my troubles
And my grievances

Oh, if you're not humiliated
For the miseries I experience
My heart and spirit enslaved
Trapped in the grave

Ask if it's not true
In the glimmer of the stars
Ask the clouds too
Of the poverty that I have

KORO
In the dark of night
I stay awake at night
Your only photograph
Keeps it lit up

If you're sound asleep
In the middle of the night
Please give your
Heart to me

AD LIB

Your only photograph
Keeps it lit up
Please give your
Heart to me

KODA
Please give your, Please give your
Life, hope, hope