Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aynur Doğan "Pervane" lírica

Pervaneyim pervane
Ahu zar oldum ateşe
Perim deydim tenine
Yandım kavruldum

Döndüm döndüm
Nice döndüm
Ahu zar oldum da döndüm

Aramam derman derdine
Görünmez yüküm gözünde
Perim değince tenine
Oynar yüreğim içinde
Oynar direğim içinde

Pervaneyim pervane
Gözlerim hep tanyerinde
Kızıla dönsün artık küreyi alem
Kızıla dönsün karanlık gece
Yansın, yansın da kavrulsun
Çıranın içine dönsün