Kent "Jag ser dig" lírica

Traducción al: EN DE FA ES

Över Klara kyrktorn
Steg en blek och bitter sol
Trafiken kryper blank
Som skalbaggskal i månskenet
Ditt hjärta rusar förbereder terrordåd
Du är snabb som ljus
Men kommer aldrig härifrån
Jag följer dina gnistor under tunga moln
Jag vet exakt vart du ska gå
En lögn blir lätt en sanning
När den kommer inifrån
och det enda som är säkert är att

Jag ser dig
Jag kan se dig (x4)

Vi nålar upp experter bleka män med mörkersyn
De cirklar tyst kring offren
Som ett moln av Neurosedyn
De är lugnet över landet
Deras ord är fria från bly
Håll hårt i era barn nu
Man skjuts i ryggen om man flyr
Kan man bygga nåt
Som bär oss med så lite ljus
nu när kärleken blev trött och blind
Kan man få alla de här bitarna på plats till slut
När det enda som är säkert är att

Jag ser dig

Jag ser dig
Jag kan se dig (x3)

Jag ser dig
Jag ser dig
Jag kan se dig

Stäng ute verkligheten
Älskling slut ögonen
Hör du melodierna i natthimlen
Det kommer ta en evighet
Vi sluter ögonen
och lyssnar på en psalm
Som bor i hjärtslagen
Vad som helst utom verkligheten
Jag kan se dig äntligen
Min vän jag hör en sång i dina andetag
Rakt in i evigheten
Älskling slut ögonen och lyssna
Men vad fan!
Du måste lyssna nu för

Jag kan se dig (x2)
Kan jag se dig
Jag ser dig
Jag kan se dig
Och kan jag se dig (x2)
Och jag ser dig
Ja, jag ser dig
Jag kan se dig
Ja, ja, ja, ja ser...

On the belfry of Holy Klara rises a pale and bitter sun
The traffic crawls, shiny like beetle shells in the moonlight
Your heart races prepares for acts of terrorism
You are fast as light but never get away from here

I follow your traces under heavy clouds
I know exactly where you are going
A lie easily becomes a truth when it comes from within
And the only thing that is certain is that
I see You
I can see You

We needle up experts pale men with night vision
They circle silently around the victims like a cloud of Thalidomide
They are calm over the land their words are free from lead
Hold on tight to your children now
You are shot in the back if you flee

Can you build something that carries us with so little light
Now when the love becomes tired and blind
Can you get all these pieces in place in the end
When the only thing that is certain is that
I see You

Shut out reality
Darling close your eyes
Do you hear the songs in the night sky
It will take an eternity
We close our eyes
And listen to a hymn that lives in the heartbeat
Anything but reality
I can see you at last
My friend I hear a song in your breath
Straight into eternity
Darling close your eyes
And listen, but what the hell you must listen now
...
I can see you (x2)
Can see you
see You
Can see you
And can see you (x2)
And you see
Yes, see you
Can see you yes, yes, yes, yes I see...