Sarit Hadad "Oevet Tachim | אוהבת ת'חיים" letra

Traducción al:en

Oevet Tachim | אוהבת ת'חיים

אומרים שבקרוב תגיע התשובהכולם ירגישו את השקט בקירבהאני אגיש לך, את כל שירי האהבהויחד ניגע

השערים פתוחים הדרך מובילהמעברים שקופים אל תוך הנשמהבמנגינה שקטה, גילית לי את הקירבהאיתך ממריאה

אני אוהבת ת'חיים האלהזו מתנה אחת גדולהאני אוהבת ת'חיים האלהולא אפסיק להיות איתךאנחנו שניים אל תשכחשהדרך לאושר פתוחה

עיניך היפות נטעו בי אמונהתחושות שנשכחו עושות אותי שלמהנושמת את ליבך, טיפות הזמן שלי איתךזכיתי בך

אני אוהבת ת'חיים האלה...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Oevet Tachim | אוהבת ת'חיים de Sarit Hadad. O la letra del poema Oevet Tachim | אוהבת ת'חיים. Sarit Hadad Oevet Tachim | אוהבת ת'חיים texto. También se puede conocer por título Oevet Tachim אוהבת תחיים (Sarit Hadad) texto.