Eyal Golan "Hopa Pa | הופה פה" letra

Traducción al:en

Hopa Pa | הופה פה

לילה לילה היא רוקדת לצלילי המנגינהאת כולם היא סוחפת בתוך הרחבהוהופה הופה פה איזה קצב מטורףהופה הופה פה נגנו נגנו לנשמה

הרחבה רועדת הקצב כאן עולהאני כאן משתגע ואין מי שיושבהופה הופה פה איזה קצב מטורףהופה הופה פה נגנו נגנו לנשמה

היום היא סוגרת שבועים ביווןבוזוקי מנגן לה מיתר אחר מיתרוהופה הופה פה איזה קצב מטורףהופה הופה פה נגנו נגנו לנשמה

הרחבה רועדת הקצב כאן עולהאני כאן משתגע ואין מי שיושבהופה הופה פה איזה קצב מטורףהופה הופה פה נגנו נגנו לנשמה

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Hopa Pa | הופה פה de Eyal Golan. O la letra del poema Hopa Pa | הופה פה. Eyal Golan Hopa Pa | הופה פה texto. También se puede conocer por título Hopa Pa הופה פה (Eyal Golan) texto.