Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aygün Kazımova "Yağış" lyrics

Yenə yağışlar yağır qəlbimdə
Sanki, sızılır göz yaşlarımız
Tut sevgimizi incə əlində
Qoyma aparsın eşqımı payız

Bir damla yaşa döndü sevda qəlbimdə
Qəlb susan, doğru yalan gəzdi dillərdə

Dinmə, dinmə odlanır Xəzər qəlbimdə
Sönmə, sönmə eşqimin odu
Küsmə, küsmə payızın solan eşqindən
Dönmə, dönmə dönmə bəxtimə

Ürəyimizə bu məhəbbəti
Bilmədik necə payız yazdırdı
Ötüşdü keçdi, yenə qayıtdı
Qayıtdı pozdu bu bilmədi

Bir damla yaşa döndü sevda qəlbimdə
Qəlb susan doğru yalan gəzdi dillərdə

Dinmə, dinmə odlanır Xəzər qəlbimdə
Sönmə, sönmə eşqimin odu
Küsmə, küsmə payızın solan eşqindən
Dönmə, dönmə dönmə bəxtinmdən

Dinmə, dinmə, dinmə...

Dinmə, dinmə odlanır Xəzər qəlbimdə
Sönmə, sönmə eşqimin odu
Küsmə, küsmə payızın solan eşqindən
Dönmə, dönmə dönmə bəxtimdən

Dinmə, dinmə...
Dönmə, sönmə...
Küsmə, küsmə...
Dönmə, dönmə...
Dönmə bəxtimdən...
Dönmə bəxtimdən...
Dönmə bəxtimdən...