Myslovitz "Ściąć wysokie drzewa" lyrics

Translation to:en

Smutny śpiew
Wysokich drzew
Ojciec i mały chłopiec
Wtulony w jego pierś

Gęsty dym
Niemy krzyk
Strzały w pierwszy dzień szkoły
Rozerwane sny

Ten świat
to ty i ja
To my
Motyle i ćmy
Już czas
Zatrzymaj się
I wróć posłuchaj i patrz wróć

Jeszcze kilka chwil
Pulsują sekundy
Cały w sobie się trzęsę
Błysk i ciemność żarówki

Resztki słów
Szary pył
Kartki z zeszytu na wietrze
Rozerwane sny

Ten świat
to ty i ja
To my
Motyle i ćmy
Już czas
Zatrzymaj się
I wróć posłuchaj i patrz
Wróć kochaj i trwaj wróć

Ten świat
To ty i ja
To my
Motyle i ćmy
Już czas
Zatrzymaj się
I wróć stamtąd gdzie jesteś
Wróć za daleko zaszedłeś wróć

Smutny śpiew
Wysokich drzew
Ojciec i mały chłopiec
Wtulony w jego pierś

Pewnie powiesz
To okropne
Zrzucisz winę na innych
Potem zaśniesz spokojnie

A sad song
Of the tall trees
Father and a little boy
Snuggled up to his chest

Thick smoke
Silent scream
Shots in the first school day
Teared dreams

This world
Is you and me.
That's us
Butterflies and moths
It's time
Stop yourself
And come back, listen and look, come back

Just few moments
Seconds are pulsating
I'm shaking inside of myself
A flash and darkness of bulb

Scraps of words
Grey dust
Notebook's sheets on the wind
Teared dreams

This world
Is you and me.
That's us
Butterflies and moths
It's time
Stop yourself
And come back, listen and look
Come back, love and last, come back

This world
Is you and me.
That's us
Butterflies and moths
It's time
Stop yourself
And come back from there, where you are
Come back, you went too far

A sad song
Of the tall trees
Father and a little boy
Snuggled up to his chest

Surely you'll say
"It's horrible!"
You'll pin the blame on others
Then you will fall asleep calmly