J. Perry "Enjoy" lyrics

Translation to: EN

Baoli Records baby

Paradise
Ayiti cheri
M ap enjoy
M ap trip nan peyi a
Ann ale

[Chorus]
Gadon ti peyi mezanmi Ayiti
Gad kijan m ap enjoy
Enjoy
Lakay se lakay
Bon manje, bèl plezi
Yon paradi m ap enjoy
Enjoy
Se konsa mwen wèl
Gad jan peyi mwen bèl
Mezanmi kite l viv non
Li lè pou l avanse

Mwen renmen Ayiti
M pap janm viv lòt kote
Se ti peyi m, ti cheri m
Se li ke m adore

Nou soti lwen
Yon jou na rive lwen
Peyi sa pa ka gaspiye

E lè male, mwen toujou retounen
Paka kite l dèyè
Fò nou voye li monte
Fò nou demele kò nou
Yon jan pou n sa ranje l
Pou n fèl rive pi wo

Ayiti son gwo ti peyi vre
Se pa manti non
Se pawòl serye
Mwen santi m kool lè mwen di se Ayisyen mwen ye
Malgre pwoblèm, ke m konnen l genyen

Mwen pa p janm kite bèl peyi sa gaspiye
Pou jan l gen trip ladan l
Imajine kisa l ta ye si nou ta mete lòd
Nou mete l a la mòd

[Chorus]
Gadon ti peyi mezanmi Ayiti
Gad kijan m ap enjoy
Enjoy
Lakay se lakay
Bon manje, bèl plezi
Yon paradi m ap enjoy
Enjoy
Se konsa mwen wèl
Gad jan peyi mwen bèl
Mezanmi kite l viv non
Li lè pou l avanse

M bwè dlo kokoye
M manje lanbi
M souse rapadou
Banm yon ti dous makos
Ak yon ti Barbancourt
M gen annpil lanmou pou wou
Pase mwen konn sa ou vo
Devan lemond antye
Fòw drapo w vole pi wo
Nou gen bèl mòn, bèl lanmè
Bèl sous, bèl rivyè
Bon son, ak frechè

[Chorus]
Gadon ti peyi mezanmi Ayiti
Gad kijan m ap enjoy
Enjoy!
Lakay se lakay
Bon manje, bèl plezi
Yon paradi m ap enjoy
Enjoy!
Se konsa mwen wèl
Gad jan peyi mwen bèl
Mezanmi kite l viv non
Li lè pou l avanse

M ap enjoy, m ap enjoy
M ap enjoy Pòtoprens, e sitou nan provens
Everyday

Baoli Records baby

Paradise
Haiti baby
I’m enjoying
I’m tripping in this country
Let’s go

[Chorus]
Man, this Haiti is some country
Look at how I’m enjoying myself
Enjoy
Home sweet home
Some good food, loads of fun
I’m really enjoying this paradise
Enjoy
That’s the way I see it
Look how good the country’s looking
You people need to leave it alone
It’s time for it to make some progress

I love me some Haiti
Can’t imagine ever living anywhere else
It’s my country, my baby
It’s the one that I adore

We’ve come far
Someday we’ll get far
This country won’t to waste

When I go away, I always come back
Can’t leave it behind
We got it
We got to get things moving
So that one day we can fix it
So it can get further

Ayiti is a fine little country
And that’s no lie
That’s real talk
I feel cool when I say I’m Haitian
Despite all the problems it has

I’m never going to let this country go to waste
It’s too much fun
Imagine what it could become if we were to put things in order
Make it the place to be

[Chorus]
Man, this Haiti is some country
Look at how I’m enjoying myself
Enjoy
Home sweet home
Some good food, loads of fun
I’m really enjoying this paradise
Enjoy
That’s the way I see it
Look how good the country’s looking
You people need to leave it alone
It’s time for it to make some progress

I drink me some coconut water
I eat myself some conch
I suck on molasses bars
Give me a little homemade candy
And a little Barbancourt
Got so much love for you
‘Cause I know what you’re really worth
When compared to everywhere else in the world
Your flag’s will fly higher
We’ve got some majestic mountains, some pretty beaches
Some great waterfalls, some nice rivers
Nice sound, some great breeze

[Chorus]
Man, this Haiti is some country
Look at how I’m enjoying myself
Enjoy
Home sweet home
Some good food, loads of fun
I’m really enjoying this paradise
Enjoy
That’s the way I see it
Look how good the country’s looking
You people need to leave it alone
It’s time for it to make some progress

I’m enjoying, I’m enjoying
I enjoy Port-au-Prince and especially in the other little cities too
Everyday

Artist: J. Perry
Language: French (Haitian Creole)
Other Lyrics J. Perry

KonseyOther Lyrics

v It's No Good
v Hero/Heroine
v Wajdi Omri - وجد عمري
v Zasto si se napio
v Wot's... uh the deal
v There is none like You
v Je Sais
v One Shot 2 Shot
v Three
v Nada de Nada
v Dragonet
v Our Love
v Moon Girl
v Coup de cœurs
v Adem Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek