Frozen (OST) "For det er første gang på lenge (Reprise) [For the First Time in Forever (Reprise)]" lyrics

Translation to:en

For det er første gang på lenge (Reprise) [For the First Time in Forever (Reprise)]

Anna:Du trenger ikke beskytte meg! Jeg er ikke redd!Og ikke steng meg ute igjenIkke steng din dør.For du trenger ikke avstand slik som før.For det er første gang på lenge,jeg endelig forstår.Det er første gang på lenge,vi kan bøte tapte år.Vi kan vandre ned fjellet til verden!Fra et liv i evig frykt,for det er første gang på lenge.Vi kan leve trygt

Elsa: Anna dra bare hjem til livet ditt.Til et slott i sol med porten åpnet vidt.

Anna: Ja men ...

Elsa: Vent nå!Du mener godt,men la meg blialene ja, men jeg får være fri!Så gå din vei!Da er du trygg for meg!

Anna: Du bør bli med ned!

Elsa: Hva mener du med det?

Anna: Det gjelder faktisk liv og død

Elsa: Hvem er nå i nød?

Anna: Arendelle er dypt begravd i snø ...

Elsa: Hva?

Anna: Du har liksom satt i gang en evig vinter overalt ...

Elsa: Overalt!?

Anna: Men det er greit! Du kan bare tine det!

Elsa: Nei det kan jeg ikke! Jeg vet ikke hvordan!

Anna: Kan du vel! Jeg vet du kan! For det er første gang på lenge.

Elsa: Åh, det er fortvilt, alt er forbi!

Anna: Du trenger ikke være redd!

Elsa: Stormen raser, jeg blir aldri fri!

Anna: Vi kan gjøre dette sammen!

Elsa: Jeg styrer uten draft!

Anna: Vi kan snu den stormen her!

Elsa: Åh, Anna, det kan gi den mere kraft!

Anna: Vær rolig!

Elsa: Alt er for sent!

Anna: Vi lokker solen frem!

Elsa: Skaden har hendt!

Anna: Den vil hardt på snøen tære!

Elsa: Ah ...

Anna: Vi kan endre vinterværet!

Elsa: Det er ...

Anna: Og da vil alle ting bli bra!

Elsa: for sent!

Because it's the first time in forever

Anna:You don't need to protect me! I'm not afraid!And don't shut me out againDon't shut your doorBecause you don't need distance the way you did beforeBecause it's the first time in forever1I finally understandIt's the first time in foreverWe can mend the lost yearsWe can walk down the mountain and meet the worldFrom a life of eternal fearBecause it's the first time in foreverWe can live safely

Elsa: Anna, just go home to your lifeTo a castle in the sun with wide open gates

Anna: Yes, but...

Elsa: Wait!You mean wellBut leave me beAlone, yes, but I'll be freeSo go!You'll be safe from me then!

Anna: You should go down there...

Elsa: What do you mean by that?

Anna: This is actually life or death!

Elsa: Who is now in need?

Anna: Arendelle is deeply buried in snow...

Elsa: What?

Anna: You've kind of started an eternal winter everywhere...

Elsa: Everywhere!?

Anna: But it's okay! You can just melt it!

Elsa: No, I can't! I don't know how!

Anna: Of course you can! I know you can! Because it's the first time in forever,

Elsa: Oh, it's no use, it's over!

Anna: You don't have to be afraid!

Elsa: The storm is raging, I'll never be free!

Anna: We can do this together!

Elsa: I'm steering without a map!

Anna: We can turn this storm around!

Elsa: Oh, Anna, that can give it more power!

Anna: Be calm!

Elsa: It's too late!

Anna: We'll coax the sun out!

Elsa: The damage has been done!

Anna: It will take its toll on the snow!

Elsa: Oh...

Anna: We can change the winter weather!

Elsa: It is...

Anna: And then everything will be fine!

Elsa: Too late!

Here one can find the English lyrics of the song For det er første gang på lenge (Reprise) [For the First Time in Forever (Reprise)] by Frozen (OST). Or For det er første gang på lenge (Reprise) [For the First Time in Forever (Reprise)] poem lyrics. Frozen (OST) For det er første gang på lenge (Reprise) [For the First Time in Forever (Reprise)] text in English. Also can be known by title For det er forste gang pa lenge Reprise For the First Time in Forever Reprise (Frozen OST) text. This page also contains a translation, and For det er forste gang pa lenge Reprise For the First Time in Forever Reprise meaning.