Mohsen Chavoshi "Zendegi Tahsilate Aali - زندگی تحصیلات عالی" lyrics

از رود جاری تر ، از کوه محکمتر
از سختی فولاد، حتی مصمم تر

ما زندگیمونو با عشق میسازیم
نه کم میاریم و نه رنگ می بازیم

دیروز رو باید دید، فردا رو باید ساخت
من یاد میگیرم، دنیا رو باید ساخت

از خواب پا میشم، خورشید می تابه
بیدار میمونم، دنیا اگه خوابه

کی گفته این دنیا جای منازعه نیست
بجنگ و تجربه کن، شکست فاجعه نیست

کی گفته این دنیا جای منازعه نیست
بجنگ و تجربه کن، شکست فاجعه نیست