Preslava "I kogato symne (И когато съмне)" lyrics

Translation to:en

I kogato symne (И когато съмне)

Припев:И когато съмне, ти прегърни ме!Малко обич дай ми! Хайде лъжи ме!Каква съм аз сега в твойте очи?Не казвай, замълчи!

Защо така ме гледаш,все едно съм вече във ръцете ти?Защо ме караш да се чувствамсякаш вече съм в леглото ти?Страхувам се от себе си, Боже, страхувам се.Готова съм да тръгна с теб сега,дори да зная, че всичко е до сутринта!

Припев: (х2)И когато съмне, ти прегърни ме!Малко обич дай ми! Хайде лъжи ме!Каква съм аз сега в твойте очи?Не казвай, замълчи!

Защо ме мъчи тази мисъл,че съм лека във очите ти?Каква магия ми направи,че немога да си кажа "спри"!?Страхувам се от себе си, Боже, страхувам се.Готова съм да тръгна с теб сега,дори да зная, че всичко е до сутринта!

Припев: (х3)И когато съмне, ти прегърни ме!Малко обич дай ми! Хайде лъжи ме!Каква съм аз сега в твойте очи?Не казвай, замълчи!

When the day breaks

Why are you looking at me like thatlike I'm already in your hands?Why are you making me feellike I'm already in your bed?I'm afraid of myself,God,I'm afraid.I'm ready to leave whit you noweven if I know,that everything is until the morning!

And when the day breakshug me,give me little love.Go ahaid lie to me!How do I look like in your eyes,don't say,be silent!

Why is torturing me the toughtthat I'm easy in your eyes.What magic did you make to methat I can't say "stop" to myself!?I'm afraid of myself,God,I'm afraid.I'm ready to leave whit you now,even if I know that everything is until the morning!

And when the day breakshug me,give me little love.Go ahaid lie to me!How do I look like in your eyes,don't say,be silent!

Here one can find the English lyrics of the song I kogato symne (И когато съмне) by Preslava. Or I kogato symne (И когато съмне) poem lyrics. Preslava I kogato symne (И когато съмне) text in English. Also can be known by title I kogato symne I kogato smne (Preslava) text. This page also contains a translation, and I kogato symne I kogato smne meaning.