Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rasmus Seebach "Millionær" lyrics

Translation to: EN SV

Tænk at jeg engang troede man blev lykkelig,
Hvis bare der var penge nok,
Livet er så kort, og lykken er flygtig,
Det handler om at nå til tops,
Når vi talte var det mest om mig,
Jeg glemte helt at spørge ind til dig.
Så du fik nok og sendte mig videre på min egen vej.

Hvorfor går vi rundt og tror det er så vigtigt
At lave den million ?
Du ka' få masser af succes, men hvad det værd?
Hvis ik' du deler det med nogen?
En du kan stole på ,
En der siger ro på
En der vil ha dig som du er
Om du fattigrøv eller millionær
Ha dig i solskin og modvind
Elsker dig for den du er.

Der sad vi en bænk og så på mennesker,
Og sagde for fanden hvor de skynder dig,
De glemmer både sig selv, og dem de elsker,
Det ku aldrig ske for du og jeg,
Havde nok i kærlighed og kildevand,
Jeg lovede dig jeg aldrig ville blive sådan,
Men jeg fik travlt og tiden rev og væk fra hinanden,

Sig mig,
Hvorfor går vi rundt og tror det er så vigtigt
At lave den million ?
Du ka' få masser af succes, men hvad det værd?
Hvis ik' du deler det med nogen?
En du kan stole på ,
En der siger ro på
En der vil ha dig som du er
Om du fattigrøv eller millionær
Ha dig i solskin og modvind
Elsker dig for den du er

Uh åh , iih eeey ih uh na na na hey hey
Kom og tag mig tilbage- age

ANKERSTJERNE
Hun blev forelsket i en fattigrøv fra forstaden
Med hovedet fuld af drømme
Og de skulle se verden sammen,
Og aldrig følge strømmen
Han skulle være rockstjerne, hun var inspiration
Om natten var der sød musik,
Han skrev hende ind i hver en tone
Og hun troede på ham, selvom alle sagde Nej
Så hvis det kom en dag så kunne hun smile og sige
"Hvad sagde jeg"
Men spotlyset er så svært at konkurrere med
Når publikum de kalder, er det dem der får hans kærlighed
Og da han første gang hørte sin sang i radioen,
Skulle hun have siddet der ved siden af ham,
Men der var ik nogen.
Hele verden synger med på sange om en kvinde
Men ingen ved at de alle sangene er om hende
Jeg synger kun for dig

Uuh , jeg kan se det hele nu
Tag mig tilbage til de dage
I vores lille 2 værelses lejlighed,
Vi havde ingenting, kun hinanden
Men jeg var verden rigeste mand,
Jeg vil gi alt jeg har idag,
For at du tog mig tilbage

Hvorfor går vi rundt og tror det er så vigtigt
At lave den million ?
Du ka' få masser af succes, men hvad det værd?
Hvis ik' du deler det med nogen?
En du kan stole på ,
En der siger ro på
En der vil ha dig som du er
Om du fattigrøv eller millionær
Ha dig i solskin og modvind
Elsker dig for den du er

Uh åh , iih eeey ih uh na na na hey hey
Kom og tag mig tilbage- age

En du kan stole på ,
En der siger ro på
En der vil ha dig som du er
Om du fattigrøv eller millionær
Ha dig i solskin og modvind
Elsker dig for den du er

Hvorfor går vi rundt og tror det er så vigtigt
At lave den million ? (at lave den million)
Du ka' få masser af succes, men hvad det værd?
Hvis ik' du deler det med nogen?
En du kan stole på , (stol på)
En der siger ro på (ro på)
En der vil ha dig som du er
Om du fattigrøv eller millionær (Millionær - nær - nær )
Ha dig i solskin og modvind
Elsker dig for den du er

[Rasmus Seebach:]
Do you believe that I once thought you became happy,
if there was just money enough?
Life is so short, and happiness transient.
It is all about making it to the top.
When we talked, it was mostly about me.
I completely forgot to ask about you.
So you got fed up and sent me down my own path.

Why do we walk about and think it is so important
to make that million?
You can get plenty of success, but what is it worth?
If you do not share it with anybody?
Someone whom you can trust,
someone who says, "take it easy,"
someone who wants you like you are,
whether you are broke or a millionaire,
wants you in sunshine and headwind,
loving you for who you are?

There we sat on a bench and looked at people,
and said, "god damn, how they are hurrying,
they forget both themselves and those they love,"
it could never happen for you and I."
Had enough in love and mineral water,
I promised you that I would never become like that,
but I got busy and time tore us apart.

Tell me,
why do we walk about and think it is so important
to make that million?
You can get plenty of success, but what is it worth?
If you do not share it with anybody?
Someone whom you can trust,
someone who says, "take it easy,"
someone who wants you like you are,
whether you are broke or a millionaire,
wants you in sunshine and headwind,
loving you for who you are?

Uh ohh, ih-eey-oh, na-na-na-na, hey-hey.
Come and take me back-ack!

[Lars Ankerstjerne:]
She fell in love with a poor bugger from the suburbs,
with the head full of dreams,
and they should see the world together,
and never follow the rest of the world.
He should be a rock star, she was inspiration.
During the night there was sweet music,
he wrote her into every tone,
and she believed him, though everybody said "no."
So if it would come some day, she could smile and say,
"I told you so."
But the spot light is so hard to compete with,
when the crowd is calling, they receive his love.
And when they heard his song for the first time in the radio,
she should have been there beside him,
but there was no one.
The whole world sings along on songs about a woman,
but no one knows that all the songs it about her,
I only sing for you.

[Rasmus Seebach:]
Uhh, I see it all now.
Take me back, to those days
in our small 2-rommed apartment.
We had nothing, only ourselves,
but I was the richest man of the world.
I will give everything I have today
for you taking me back.

Why do we walk about and think it is so important
to make that million?
You can get plenty of success, but what is it worth?
If you do not share it with anybody?
Someone whom you can trust,
someone who says, "take it easy,"
someone who wants you like you are,
whether you are broke or a millionaire,
wants you in sunshine and headwind,
loving you for who you are?

Uh ohh, ih-eey-oh, na-na-na-na, hey-hey.
Come and take me back-ack!

Someone whom you can trust,
someone who says, "take it easy,"
someone who wants you like you are,
whether you are broke or a millionaire,
wants you in sunshine and headwind,
loving you for who you are?

Why do we walk about and think it is so important
to make that million - to make that million?
You can get plenty of success, but what is it worth?
If you do not share it with anybody?
Someone whom you can trust-trust,
someone who says, "take it easy-easy,"
someone who wants you like you are,
whether you are broke or a millionaire-naire,
wants you in sunshine and headwind,
loving you for who you are?