National Anthems & Patriotic Songs "Aland Islands National Anthem - Ålänningens sång" lyrics

Translation to:enfinlptto

Aland Islands National Anthem - Ålänningens sång

Landet med tusende öar och skär,danat ur havsvågors sköte.Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.Dig går vår längtan till möte!

Forngravars kummel i hängbjörkars skygdtälja din tusenårs saga.Aldrig förgäta vi fädernas bygd,vart vi i fjärrled än dragavart vi i fjärrled än draga

Skönt är vårt Åland när fjärdar och sundblåna i vårljusa dagar,ljuvt är att vandra i skog och i lund,i strändernas blommande hagar.

Midsommarstången mot aftonröd skyreses av villiga händer,ytterst i utskärens fiskarebyungdomen vårdkasar tänderungdomen vårdkasar tänder

Skönt är vårt Åland när vågsvallet yrhögt mot de mäktiga stupennär under stjärnhimlen kyrkfolket styröver de islagda djupen.

Ryter än stormen, i stugornas rospinnrocken sjunger sin visaminnet av barndomens hägnande bosönerna lyckligast prisasönerna lyckligast prisa.

Aldrig har åländska kvinnor och mänsvikit sin stam och dess ära;ofärd oss hotat, men segervisst änfrihetens arvsrätt vi bära.

Högt skall det klinga, vårt svenska språk,tala med manande stämma,lysa vår väg som en flammande båk,visa var vi äro hemmavisa var vi äro hemma.

Song of the Ålander

The land with the thousand islands and skerriesformed out of the womb of the ocean wavesÅland, our Åland, it is our homesteadWe long to meet you!

Hake of ancient graves in the shelter of the weeping birchestell your thousand year old sagaWe will never forget the ground of our fathers,wherever we gowherever we go

Our Åland is beautiful when bays and channelsbecome blue in spring-bright days,it is nice to wander in the woods and the grovesin the blossoming pastures of the shores

The maypole towards the dawn-red skyis raised by willing hands,exceedingly in the fishermen's village in the excisionsYouth lits beaconsYouth lits beacons

Our Åland is beautiful when the swells whirlhigh towards the mighty cliffswhen under the star-lit sky, the church people goacross the icy depths

The storm still roars in the peace of the cottagesthe spinning wheels sings its songthe memory of the protective childhood settlementby the sons praised the most happilyby the sons praised the most happily

Never have Ålandic women and menbetrayed their tribe and its honor;threatened our calamity, but still, victoriouslywe carry the inheritance of freedom

It shall sound loud, our Swedish language,speak with hortative voice,light our with like a flaming beaconShow us where we belongShow us where we belong

Here one can find the English lyrics of the song Aland Islands National Anthem - Ålänningens sång by National Anthems & Patriotic Songs. Or Aland Islands National Anthem - Ålänningens sång poem lyrics. National Anthems & Patriotic Songs Aland Islands National Anthem - Ålänningens sång text in English. Also can be known by title Aland Islands National Anthem - Alanningens sang (National Anthems Patriotic Songs) text. This page also contains a translation, and Aland Islands National Anthem - Alanningens sang meaning.