Eyal Golan "Le'an At Olechet | לאן את הולכת" lyrics

Le'an At Olechet | לאן את הולכת

תני עוד טיפהטיפה אחת מכל האורתני עוד מבטמבט אחד תמים טהורתני עוד חיוך אחד לפני שאת עוזבתאמרי לי אהובה מה שתיקתך אומרת

כי את לי היחידהאת לי גם החידהלאן הו לאן את הולכתהיכן האהבהאמרי, אמרי אישהעל מי או על מה את נסערת.

שיחקת איתיבמשחקי האהבהנכנעתי לךללא כל תנאי ובלי בושהאותה דמעה שלך היתה אותי שוברתהרי את נשמתי לקחת לך למשמרת

כי את לי היחידה...

Here one can find the lyrics of the song Le'an At Olechet | לאן את הולכת by Eyal Golan. Or Le'an At Olechet | לאן את הולכת poem lyrics. Eyal Golan Le'an At Olechet | לאן את הולכת text. Also can be known by title Lean At Olechet לאן את הולכת (Eyal Golan) text.