Hercules (OST) "Inte jag [I Won't Say (I'm In Love)]" Liedtext

Übersetzung nach: EN IT

Meg:
Finns det ett pris för verklig dumhet?
Då har jag redan vunnit
Men ingen man får mig att vackla
Det är historia, tid som svunnit

Muserna:
Vem är det du lurar?
Han är allt du tänker på nu
Du kan bygga murar,
men vi ser och kan förstå

Meg:
Åh, nej!

Muserna:
Ja, försök och gömma
Du kan inte glömma han är allt för dig

Meg:
Helt fel, lägg av
Inte jag, inte här

Muserna:
Du svimmar snart
Underbart, du är kär

Meg:
Sådant trams, lägg av!
Inte jag, inte kär

Jag trodde att jag lärt min läxa
Jag vet hur sångerna låter
Jag känner ingenting sådant där nu
En sång inom mig där hjärtat gråter

Muserna:
Fortsätt att förneka,
vem du är och vad du känner
Du kan säkert leka, men vi är ju dina vänner
Dags att du blir stor nu, vet du vad vi tror nu?
Att du har, ja, du har fel!

Meg:
Ta't lugnt, lägg av
Inte jag, inte här

Muserna:
Ge upp och se
Vad du är, du är kär

Meg:
Nej, som jag sade
Inte jag, inte kär!

Muserna:
En hemlighet,
men vi vet, du är kär

Meg:
Ni har helt fel
Inte jag, nej

Muserna:
Inte hon, nej

Meg:
Inget spel
Inte jag, nej

Muserna:
Var ärlig då och förstå
Du är kär

Meg:
Vem drömmer då?
Inte jag, jag är... kär

Meg:
Is there a price for stupidity?
If so then I've already won
But no man can lead me astray
It's history, time that has passed

[The Muses:]
Who do you think you're fooling?
He's the only thing on your mind
You can build walls
But we can see and understand

Meg:
Oh, no!

The Muses:
Yes, try to hide
You can't forget that he's your everything

Meg:
Wrong, cut it out
Not me, not here

The Muses:
You'll soon faint
Lovely, you're in love

Meg:
That's ridiculous, cut it out
Not me, not in love

I thought that I had learned a lesson
I know how the songs go
I feel nothing of that now
A song inside of me where the heart is crying

The Muses:
Keep on denying
Who you are and what you feel
Sure, you can play, but we are your friends
It's time to grow up, do you know what we think?
That you're, yes, you're wrong

Meg:
Take it easy, cut it out
Not me, not here

The Muses:
Stop it and face
What you are, you're in love

Meg:
No, as I said
Not me, not in love

The Muses:
A secret
But we know, you're in love

Meg:
You're wrong
Not me, no

The Muses:
Not her, no

Meg:
No games
No me, no

The Muses:
Be honest then and understand
You're in love

Meg:
Who's dreaming then?
Not me, I'm... in love