Caramell "Vingar" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Har levt ensam, har levt för mig själv
Flickan i spegeln var min enda vän.
Men plötsligt en dag kom du in i mitt liv
Du gav mig tro och hopp att börja leva igen,
Jag fick mitt liv tillbaks, tackvare kärleken!

Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!
Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar,
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!

Om det är ödet som styr våra liv,
Så undrar jag varför det har tagit'sån tid
Men nu har vi äntligen funnit varann
Och jag kan lova dig att göra allt jag kan
För nu har äntligen min dröm blivit'sann

Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!
Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar,
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!

Jag trodde aldrig att det skulle bli vi två,
Jag tänker aldrig lämna dig

Aldrig lämna dej!

Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!
Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar,
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!

Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!
Det enda jag vill är att bli fri igen,
Ingenting kan hålla mig kvar,
Och så känns det när jag är med dig, för du ger mig vingar!

Have lived alone, have lived by myself
Girl in mirror was my only friend
But suddenly one day in my life comes
You gave me faith and hope start to live again
I got my life back, thanks to love!

Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings
Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings

If it is destiny that controls our lives
So I wonder why it has taken so long time
But now we have finally found each other
And I can promise to you to do what ever I can
Now my dream has finally came true

Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings
Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings

I never thought that there would be us two
I never think to leave you

Never leave you!

Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings
Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings

Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings
Only thing I want to is to be free again
Nothing can hold me
And so it feels when I'm with you, you give me wings