Abdurrahman Önül "Neylesin" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Sana gönül veren âşık,
Başka cemâli neylesin.
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin.
Duyar mı ağyâr nefesin,
Duymuşsa vicdanlar sesin,
Canlara tende can Sen'sin,
Malı-menâli neylesin.
Sen'i bilmek gerçek irfan,
Varlığın kendine bürhan,
Doymuşsa Sen'inle insan,
Mâ-i zülâli neylesin.
Nâmın hep dillerde gezer,
Gönüllere şerbet-şeker,
Tatmışsa bunu rûh eğer,
Kaymağı-balı neylesin.
Fakirler Sen'inle gani,
Sen'sin herkesin güveni.
Nûrunla duyanlar Sen'i
Şems ü hilâli neylesin..

The ones who love You*,
Don't seek any other love in life,
The faithful ones that reach your bless,
Don't seek any other reach in life,
The ones that hear Your voice,
Don't hear any other voices anymore.
As You are the soul for all hearts,
They don't need any material things in life.
Knowing you, is the real knowledge,
You exist, You are your own prouf,
The ones that are blessed with your love,
Don't seek unimportant things in life.
Everyone mentions Your holy name,
And Your holy name gives sweet peace to hearts,
The souls that've tasted this,
Don't seek any other sweet peace in life,
The ones that are in need are wealthy if they are with You,
You are the faith for everyone,
The ones that feel inside your light,
Don't seek any other light, sun or moon..