Lady Pank "Strach się bać" Liedtext

Übersetzung nach: EN

1.
Ta demokracja to piękny stan
Bo w niej się każdy czuje jak pan
Bo w niej się każdy czuje jak gość
Póki go hołotą nie nazwie ktoś
A wolność słowa też piękna rzecz
I możesz krzyczeć, co zechcesz lecz
Lecz jest poza tym dobro i zło
Prokurator wytłumaczy ci to
Prokurator wytłumaczy ci to

Ref.
Strach się bać
Normalnie strach się bać
Nie ma jak
Przed demokracją zwiać

2.
Ta demokracja to tęcza barw
Coś dla motyli, nigdy dla larw
I tylko mały kryje się cierń
W tej palecie dominuje czerń
Wolne wybory, chyba to znasz
Co cztery lata do urny gnasz
Aż ze zdziwienia mięknie ci dziób
Wrzucasz kartkę i wybierasz drób.
Wrzucasz kartkę i wybierasz drób.

Ref.
Strach się bać
Normalnie strach się bać
Nie ma jak
Przed demokracją zwiać (x2)

Prokurator wytłumaczy ci to
Prokurator wytłumaczy ci to

Ref.
Strach się bać
Normalnie strach się bać
Nie ma jak
Przed demokracją zwiać (x2)

1.
This democracy is a wonderful state
Cause everyone feels like a master in it
Cause everyone feels like a lord in it
Until somebody calls him the riffraff
The freedom of speech is a great thing
And you can scream what you want
But besides, there's also the good and the evil
The prosecutor will explain it to you
The prosecutor will explain it to you

Chorus:
There's the fear of being afraid
Simply, there's the fear of being afraid
There's no way
To escape from the democracy

2.
This democracy is a rainbow of colours
Something for butterflies, never for larvae
And only a small thorn is hiding
Blackness dominates in this palette
Free choices, you may know this
Every four years you rush to the ballot box
At this surprise, your beak softens
You cast a ballot and you elect poultry1
You cast a ballot and you elect poultry

Chorus:
There's the fear of being afraid
Simply, there's the fear of being afraid
There's no way
To escape from the democracy (x2)

The prosecutor will explain it to you
The prosecutor will explain it to you

Chorus:
There's the fear of being afraid
Simply, there's the fear of being afraid
There's no way
To escape from the democracy (x2)

*}