Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Jula "Nie odwrócę się" Liedtext

Übersetzung nach: EN

W powietrzu nadal czuć nasz gniew
Porzucam myśli, wiedząc, że to tylko lęk
Patrząc przed siebie, widzę jedynie szarą mgłę
Nie widząc Ciebie, słyszę Twój szept

Nie odwrócę się za siebie
Choć wiem, że stoisz tam
Nie chcę wracać znów do miejsca
Które zbyt dobrze znam

Czasu nie cofniesz, tak mówiono mi
Nauczycielem życia okazałeś się być Ty
Już nie podejdę bliżej na tak niepewny grunt
Oddalasz się i znikasz, wtapiasz się w tłum

Nie odwrócę się za siebie
Choć wiem, że stoisz tam
Nie chcę wracać znów do miejsca
Które zbyt dobrze znam

Zbyt wiele razy, za mało próśb
By nam wybaczyć tak wiele słów
Zbyt wiele razy, za mało próśb
By nam wybaczyć tak wiele słów

Nie odwrócę się za siebie
Choć wiem, że stoisz tam
Nie chcę wracać znów do miejsca
Które zbyt dobrze znam

In the air, you can still feel our anger
I abandon thoughts seeing it's only fear
Looking ahead, I see only grey fog
Not seeing you, I hear your whisper

I will not turn back
Although I know you stand there
I don't want to come back again to the place
That I know too well

You will not turn back the time, they were saying to me
The teacher of life turned out to be you
I won't come closer to such an uncertain ground anymore
You go away and you disappear, you mingle with the crowd

I will not turn back
Although I know you stand there
I don't want to come back again to the place
That I know too well

Too many times, too few request
To forgive us so many words
Too many times, too few request
To forgive us so many words

I will not turn back
Although I know you stand there
I don't want to come back again to the place
That I know too well