Alişan "Naze (Versiyon 1)" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Çavreşa min delala min, ji destê te birîndarim
Nazê eger (s ) te nedin min ez te negirim li vir narim
Ez xurtekê Kurdim, keçê sozê min raste
Dilê min egîde rêçûna min wek şere
Werim te bixwazim li dayk û bavê te
Naza min rinda min sebira min nayêt bêy te

Nazê nazê nazê tu naza minî
Nazê nazê nazê tu rinda minî
Nazê nazê nazê tu naza minî
Nazê nazê nazê tu rinda minî
Nazê nazê nazê tu kula minî
Nazê nazê roniya çavê minî

Destê xwe bide keça Kurda
Berê xwe bidin mêrg û deşa
Ev aşqî gelek zore, dil û cigerim heliya
Ez xurtekî Kurdim, keçê sozê min raste
Dilê min egîde rêçûna min wek şere
Werim te bixwazim li dayk û bavê te
Naza min rinda min sebira min nayêt bêy te

My black eyed (girl), my sweetheart, because of you I am wounded
Beloved if they don't give me you, if I don't have you, I will not leave
I am a Kurdish lad, girl my promise is true
My heart is brave and my course is like a war
I will ask your parents for your hand
My beloved, my treasure, I am restless without you

Beloved beloved beloved, you are my beloved
Beloved beloved beloved, you are my treasure
Beloved beloved beloved, you are my beloved
Beloved beloved beloved, you are my treasure
Beloved beloved beloved, you are my pain
Beloved beloved you are the light of my eyes

Give me your hand Kurdish girl
Lets go to the meadow and steppe
This love is very hard, my heart and liver melted
I am a Kurdish lad, girl my promise is true
My heart is brave and my course is like a war
I will ask your parents for your hand
My beloved, my treasure, I am restless without you