Grup Yorum "Meryem Meryemti" Liedtext

Übersetzung nach: FR TR

Meryem Meryemti
3ayni Meryemâ
Meryem Meryemti
W 3ayni Meryemâ
W il-qalb mejrouh baddu meryemâ
Ya 3ayni baddu Meryemâ

Meryem 3alastouh
Sha3ir 3âm bilouh
Meryem 3alastouh
Sha3ir 3âm bilouh
W il-qalb mejrouh baddu meryemâ
Ya dilli baddu Meryemâ

Meryem Meryemti
3ayni Meryemâ
Meryem Meryemti
W 3ayni Meryemâ
W il-qalb mejrouh baddu meryemâ
Ya 3ayni baddu Meryemâ

Meryem ya dilli
Sha3r bitelli
Meryem ya dilli
W Sha3r bitelli
3asker 3osmanli
Akhdhu' Meryemâ
Akhadhu' Meryemâ

Meryem Meryemti
3ayni Meryemâ
Meryem Meryemti
W 3ayni Meryemâ
W il-qalb mejrouh baddu Meryemâ
Ya 3ayni baddu Meryemâ