Dzhena "Kasno e (Късно е)" Liedtext

Kasno e (Късно е)

Презирам теб и всичко твое.Нахалство е да идваш туки да ми казваш: „Ти си моя.Не може да те има друг.”.Нима очакваш да те пуснада влезеш пак в живота ми?Сега целувам чужди устни.Огледай се! Излишен си.

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Ти за мене беше грешка,най-голямата в живота ми.

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Тази закъсняла срещае излишна, разбери!

Презирам теб и любовта ти,която ме изпепели,и силата, и слабостта ти,към всички хубави жени.Нима очакваш да те пуснада влезеш пак в живота ми?Сега целувам чужди устни.Огледай се! Излишен си.

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Ти за мене беше грешка,най-голямата в живота ми.

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Тази закъсняла срещае излишна, разбери!

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Ти за мене беше грешка,най-голямата в живота ми.

Късно е да искаш нещо.Късно е, не виждаш ли?Тази закъсняла срещае излишна, разбери!