Basshunter "Vifta Med Händerna" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Intro:
(What a group of kids we sent out into the world...)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x4)
Vifta med händerna!

Verse 1:
En gång till så har vi flowet i händerna
Mister P och Lillen känner alla bartenderna
Alla tjejerna shejkar gutten ikväll
Beställer en öl till min vän och en till mig själv
Jag är för snäll så jag bjuder hela klubben
Shit vad snålt, jag bjuder på rubbet
Jag är snubben som har noll koll på priset
Gör att kvällen blir sån att trosorna lyser
Som fan att jag skriker, VIP-kort och VIP-rum
(Kan jag hänga med dig?) Fuck you, glöm!
Köerna är långa, men hey, vi glider förbi
Alla kollar snett, men hey, det är bara vi
Hoppa upp, hoppa ner. Lever livet på en krog
Hoppa ner, hoppa upp. Lever livet vissa dog.
Om ni smålog, kan ni vänta till vi träder fram
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan
Så, yeah...

Build-up:
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x3)
(Så, så, så, så!)

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(BassHunter! Yeah!)

- Musical intermisson -

Build-up:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

(Åh, åh, åh)

Verse 2:
Ge mig en flaska sprit och fyra, fem RedBull
Jag dricker fett snabbt, och ikväll blir jag full
Faller omkull så hela världen, ja det snurrar och svänger
Vi glider fett fort innan krogen den stänger
För hem till sängen vill vi ta alla tjejer
Men dom spelar ju så svåra för dom vet jag är player
Jag bjuder gjejer som Moett och Champagne
Men det spelar ingen roll för när jag vaknar är jag pank.
Så Lillen fixar taxi, för jag pallar inte gå
Men sanningen är den är att jag är för full för att stå
Klockan är två, så efterfesten ska vi fixa
Ge oss våra gussar, lite sprit och sen dricka
Det spelar ingen roll vilken sprit som vi väljer
Bara gör som alla brudar, bara suger och sväljer
Dansa, hoppa eller bara snacka skit
Men inte retas hit och dit, för vi är festens elit.

Build-up:
(Så, så, så, så!)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (x4)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan (breakdown)
Patrik och Lillen gör det som ingen annan kan!
(Så, så, så, så!)

Chorus:
Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Skaka på rumpan och vifta på händerna.
För tjejerna i klubben och killarna i gränderna
Så när ni ser oss vill jag att ni bara hoppar
HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR, HOPPAR!

Intro:
(What a group of kids we sent out into the world...)
Patrik and Lillen does what no one else can (x4)
Wave the hands!

Verse 1:
Once again we have the flow in the hands
Mr P and Lillen knows all bartenders
All the girls shakes the boy tonight 1
Orders a beer for my friend and one for myself
I'm too nice so I buy for the whole club
S*it how miser, I pay for everything
I'm the dude that has no idea what it costs 2
Make the evening so that the panties shine
Like hell that I'm screaming, VIP-card and VIP-room
(Can I come with you?) Fu*k you, forget!
The queues are long, but hey, we glide past
Everybody looks snidely, but hey, it's just us.3
Jump up, jump down. Living life at a bar.
Jump down, jump up. Living life some died.
If you smiled, you can wait until we step forward
Patrik and Lillen does what no one else can
So, yeah ...

Build-up:
Patrik and Lillen does what no one else can (x3)
(So, so, so, so!)4

Chorus:
Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(BassHunter! Yeah!)

- Musical intermisson -

Build-up:
Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Chorus:
Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(Oh, oh oh)

Verse 2:
Give me a bottle of booze and four, five RedBull
I'm drinking very fast, and tonight I become drunk.5
Fall over so that the whole world, yes it's turning and twisting
We are gliding very fast before the bar is closing
Because home to bed we want to take all the girls
But they are playing hard to get because they know that I'm a player
I give them things as Moett and Champagne
But it doesn't matter because when I wake up I'm broke
So Lillen gets a cab, because I don't want to walk6
But the truth is that I'm to drunk to stand
The clock is two, so the after party we are managing.7
Give us our girls, some booze and then soda
It doesn't matter what booze we use
Only do as all the girls do, just suck and swallow
Dance, jump or just talk trash
But don't tease here and there, because we are the parties elite

Build-up:
(So, so, so, so!)
Patrik and Lillen does what no one else can (x4)
Patrik and Lillen does what no one else can (breakdown)
Patrik and Lillen does what no one else can!
(So, so, so, so!)

Chorus:
Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

Shake the butt wave the hands
For the girls at the club and the guys in the alleys
So when you see us I want you to just jump
JUMP, JUMP, JUMP, JUMP!

(BassHunter! Yeah!)