Alisia "Shte Ti Dam (Ще ти дам)" Liedtext

Übersetzung nach: EN SQ

Тялото ми е горещо
Да ти каже иска нещо
Става дума само за любов.
Тази вечер ще узнаеш
Как умея, как го правя,
За това за мен бъди готов.

Ще ти дам всичко онова,
Дето си чакал до сега!

Припев.
Ще ти дам,
от менe да си вземеш сам!
От мен по–много ще ти дам!
Да не бъдеш сам,
искам всичко да ти дам!

Как обичам да ми липсваш
Да ми казваш, че ме искаш
Говори ми още за любов
Тази вечер се предавам
И на тебе се отдавам
Тази нощ ще правя с теб любов!

Ще ти дам всичко онова,
Дето си чакал до сега!

My body is hot
it wants to tell you sth
It's all about love
this evening you'll understand
how i know to do it,how i do it
that's why be prepared for me

I'll give you all that
what you've been waiting for till now!

I'll give you
to take you yourself from me
I'll give a lot of me to you
In order you not be alone
i wanna give you everything!

How i love missing you
you telling me that you want me
talk more about love
this evening I give myself in
and i'm dedicating myself to you
this night i'll make love with you

I'll give you all that
what you've been waiting for till now!