System of a Down "Sugar" Liedtext

Übersetzung nach:sr

The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (sugar)
Well I'm not there all the time you know
Some people, some people, some people,
Call it insane, yeah they call it insane, (sugar)
I play Russian roulette everyday, a man's sport,
With a bullet called life, yeah mama called life,(sugar)
You know that every time I try to go
Where I really want to be,
It's already where I am,
Cause I'm already there.(sugar)
The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray, (sugar)
I got a gun the other day from Sako,
It's cute, small, fits right in my pocket,
Yeah, right in my pocket, (sugar)
My girl, you know, she lashes out at me sometimes,
And I just fucking kick her, and then, baby, she's O.K.(sugar)
People are always chasing me down,
Trying to push my face to the ground,
Where all they really want to do,
Is suck out my mother fucking brains, my brains (sugar).
The kombucha mushroom people,
Sitting around all day,
Who can believe you,
Who can believe you,
Let your mother pray
I sit, in my desolate room, no lights, no music,
Just anger,
I've killed everyone,
I'm away forever, but I'm feeling better,
How do I feel,
What do I say,
Fuck you, it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
Fuck you, it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
How do I feel,
What do I say,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away,
In the end it all goes away.

Људи попут паразита,
Седе по цео дан,
Ко ће ти веровати,
Ко ће ти веровати,
Пусти мајку да се моли, (шећеру)
Нисам ту све време, знаш
Неки људи, неки људи, неки људи
То називају лудилом, да, називају то лудилом, (шећеру)
Сваког дана играм Руски рулет, мушки спорт
Са метком који се зове живот, да, мама, зове се живот (шећеру)
Знаш да сваки пут када покушам да одем
Тамо где заиста желим да будем,
Схватим да сам већ ту,
Јер и јесам. (шећеру)
Људи попут паразита,
Седе по цео дан,
Ко ће ти веровати,
Ко ће ти веровати,
Пусти мајку да се моли, (шећеру)
Пре неки дан само од Сако-а добио пиштољ,
Сладак, мали, стаје ми у џеп,
Да, право у џеп, (шећеру)
Моја девојка, знаш, каткад ми узврати,
А ја је само јебено шутнем, и онда је, душо, послушна.(шећеру)
Људи увек покушавају да ме ухвате,
Да притисну моје лице о под,
А у ствари све што желе је да исисају мозак моје мајке, мој мозак (шећеру).
Људи попут паразита,
Седе по цео дан,
Ко ће ти веровати,
Ко ће ти веровати,
Пусти мајку да се моли
Седим у својој празној соби, без светла, без музике,
Само са бесом,
Побио сам их све,
Отишао сам заувек, али боље ми је,
Како се осећам
Шта да кажем,
Јеби се, све прође,
Како се осећам
Шта да кажем,
Јеби се, све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
Како се осећам,
Шта да кажем,
На крају све прође,
На крају све прође,
На крају све прође,
На крају све прође,
На крају све прође.