Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Eric Saade "Du är aldrig ensam" Liedtext

Übersetzung nach: EN DA FI FR HU SR

När stormen river, när broarna brinner
När hopp och mening, bara försvinner
När du känner dig liten, och när ingen finns där
Då är du ändå aldrig ensam, så länge jag finns här

Jag kan gå hela natten, ta ett flyg eller tåg
Det spelar ingen roll var du är
Jag kommer dit ändå

Du är aldrig ensam, så länge jag andas
Så länge mitt hjärta kan slå
Du är aldrig ensam, glöm aldrig det
Jag gör vad som helst för dig, det hoppas jag du vet
Det hoppas jag du vet

Om dom du litar på sviker, om din dröm föll i sär
Då kan jag påminna dig om, hur mycket du är värd
Den där rädslan du känner, ja den är inte du
Och hur skrämmande den än verkar, så ebbar den ut

Jag kan gå hela natten, ta ett flyg eller tåg
Det spelar ingen roll var du är
Jag kommer dit ändå

Du är aldrig ensam, så länge jag andas
Så länge mitt hjärta kan slå
Du är aldrig ensam, glöm aldrig det
Och jag gör vad som helst för dig, det hoppas jag du vet
Det hoppas jag du vet

Så när du inte längre orkar, då orkar jag för två
När du inte ser nån utväg, då hittar jag en ändå
Du har givit mig så mycket genom åren som har gått
Är det största man kan få, det har jag fått

Du är aldrig ensam, så länge jag andas
Så länge mitt hjärta kan slå
Du är aldrig ensam, glöm aldrig det
Jag gör vad som helst för dig, det hoppas jag du vet
Det hoppas jag du vet

Du är aldrig ensam, så länge jag andas
Så länge mitt hjärta kan slå
Du är aldrig ensam, glöm aldrig det
Jag gör vad som helst för dig, det hoppas jag du vet

When the storm river, while the bridges burn.
When hope and meaning, just disappears.
When you’re feeling small, and when no one’s there.
Then you’re never alone, as long as I can be found here.

I can go all night, take a flight or train.
It doesn’t matter where you’re.
I get there anyway.

You’re never alone, as long as I breathe.
As long as my heart can beat.
You’re never alone, never forget it.
I’ll do anything for you, I hope you know.
I hope you know

If the judgment you trust fails, if your dream fell apart.
Then I can remind you how much you’re worth.
That the fear you feel, well, it’s not you.
And how scary it seems, as ebbing out.

I can go all night, take a flight or train.
It doesn’t matter where you are
I get there anyway.

You’re never alone, as long as I breathe.
As long as my heart can beat.
You’re never alone, never forget it.
And I’ll do anything for you, I hope you know
I hope you know

So when you no longer want, then I can do for two.
If you do not see any way out, where can I find one yet.
You have given me so much over the years that have passed.
Is the largest you can get, I got.

You’re never alone, as long as I breathe.
As long as my heart can beat.
You’re never alone, never forget it.
I do whatanything for you, I hope you know
Well I hope you know
I know that you know

You’re never alone, as long as I breathe.
As long as my heart can beat.
You’re never alone, never forget it.
I do whatanything for you, I hope you know
I hope you know