Placebo "Bruise Pristine" Liedtext

Übersetzung nach:bgel

Means are ripe for taking,
Fade to grey trying to be ruthless,
In the face of beauty
In this matrix, it's plain to see
It's either you or me.

Bruise,
Pristine,
Serene,
We were born to lose.

Cast a line with a velvet glove
Reading like an open book,
In the hands of love
In this matrix, it's plain to see
It's either you or me.

Bruise,
Pristine,
Serene,
We were born to lose.

Encore, encore….

Means are ripe for taking,
Fade to grey trying to be ruthless,
In the face of beauty
In this matrix, it's plain to see
It's either you or me.

Bruise,
Pristine,
Serene,
We were born to lose.

Масите са узрели,
Избледнели до сиво в опит да са безжалостни
Пред лицето на красотата.
В този шаблон е очевидно,
Че жертви сме или аз или ти.

Насинени,
Непорочни,
Невъзмутими,
Ние сме родени да губим.

Мятат въдици и ни манипулират*,
Четейки ни като отворена книга,
Маскирани като ръцете на любовта.
В този шаблон е очевидно,
Че жертви сме или аз или ти.

Насинени,
Непорочни,
Невъзмутими,
Ние сме родени да губим.

Още, още …

Масите са узрели,
Избледнели до сиво в опит да са безжалостни
Пред лицето на красотата.
В този шаблон е очевидно,
Че жертви сме или аз или ти.

Насинени,
Непорочни,
Невъзмутими,
Ние сме родени да губим.

Τα μέσα είναι ώριμα για συγκομιδή
Ξεθώριασε σε γκρί προσπαθώντας να είσαι αδίστακη,
Στο πρόσωπο της ομορφιάς
Μες σ' αυτή τη μήτρα, είναι απλό να καταλάβεις
Είναι ή εσύ ή εγώ.

Μελανιά,
Παρθένα,
Γαλήνια,
Γεννηθήκαμε για να ηττηθούμε.

Διάλεξε μια ατάκα φορώντας ένα βελούδινο γάντι
Διαβάζοντας, σαν σε βιβλίο ανοιχτό,
Μες τις παλάμες της αγάπης
Μες σ' αυτή τη μήτρα, είναι απλό να καταλάβεις
Είναι ή εσύ ή εγώ.

Μελανιά,
Παρθένα,
Γαλήνια,
Γεννηθήκαμε για να ηττηθούμε.

Ξανά, ξανά...

Τα μέσα είναι ώριμα για συγκομιδή
Ξεθώριασε σε γκρί προσπαθώντας να είσαι αδίστακη,
Στο πρόσωπο της ομορφιάς
Μες σ' αυτή τη μήτρα, είναι απλό να καταλάβεις
Είναι ή εσύ ή εγώ.

Μελανιά,
Παρθένα,
Γαλήνια,
Γεννηθήκαμε για να ηττηθούμε.