Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Alban Skënderaj ""93" Liedtext

Übersetzung nach: EN

[Alban Skenderaj:]
Ishte viti '93
Më kujtohet si të ishte dje
Ne të dy të pandarë.
Rrinim zgjuar deri ne mëngjes
Dhe këndonim ACE OF BASE
Nga një FIAT RITMO e bardhë.

Ti kërkoje DISCO
Une doja LIVE and ROCK'N'ROLL
Dhe në fund një film në video-kasetë.
Nga tarraca e pallatit tënd
Numëronim nga i njëjti vend
Një yll si një lek.

[REF.:]
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
çfarë s'do jepja të më ktheje atje.
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
Në vitin '93, vitin '93.

E mban mend kur në mësim
Flije gjumë mbi supin tim
Dhe të mbuloja me çantë.
Sa mbasdite në shtëpi
ITALIA UNO, MTV
Derisa bëhej natë.

Ti prapë kërkoje DISCO,
Unë doja LIVE and ROCK'N'ROLL,
Pak alkool dhe një paketë PRESIDENT.
Thonim: "Always Side By Side",
Ndiheshim Bonnie dhe Clyde,
Version adoleshent.

[REF.:]
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
çfarë s'do jepja të më ktheje atje.
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
Në vitin '93, vitin '93.

[Lyrical Son:]
I got the power!
E kthej kohën mrapa.
Orën policore
E kur kena kcy me hapa.
Ishim n'shkollë fillore
S'bojke vonë me na nxon nata.
N'vend t'librave edhe fletoreve
Kaseta kishim n'çanta.
1993,
M'kujtohet e m'doket si me kon dje.
Full satelita ballkonat n'qytet,
TVSH SAT,
LAJME SHQIP FLASH!

INFORMER!
U know say daddy snow me gonna blame,
E knjoshim n'mahall tem.
Policia na bërtitshin megafon,
Dojshin me na trem.
ALICKY BOOM BOOM DOWN!
All starkat e bardha,
Levi's, 500 e nishkat,
Flokt me gell, bros
Pa vi man.
Edhe perpara i kom majt shishkat,
Gucci!

[Alban Skenderaj:]
(Vetëm dhe 1 natë, vetëm dhe 1 natë)
Një natë, një natë,
Një natë, një natë.
(Vetëm dhe 1 natë, vetëm dhe 1 natë)
Një natë, një natë,
Një natë, një natë.

[REF.:]
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
çfarë s'do jepja të më ktheje atje.
Vetëm dhe një natë, vetëm dhe një natë,
Në vitin '93, vitin '93.

[Alban Skenderaj]
It was the year '93
I remember it like yesterday
We both together
used to stay awake until the morning
And we used to sing ACE OF BASE
In a white FIAT RITMO

You wanted DISCO
I wanted LIVE and ROCK'N'ROLL
And lastly a movie on a video-cassette (VCR)
On your bulding's roof
We used to count from the same spot
A star like a lek*

[CHORUS:]
One more night, one more night
I'd give anything for you to take me there
One more night, one more night,
At the year '93, the year '93

I remember during class
You used to sleep on my shoulder
And I'd cover you with my backpack
How many afternoons at home
ITALIA UNO*, MTV
Until it was night

You wanted DISCO again,
I wanted LIVE and ROCK'N'ROLL,
A little alcohol and a pack of PRESIDENT*
Used to say: "Always side by side",
Used to feel like teenager version of Bonnie and Clyde

[CHORUS:]
One more night, one more night
I'd give anything for you to take me there
One more night, one more night,
At the year '93, the year '93

[Lyrical Son:]
I got the power!*
I turn back the time.
The Police Hour*
And when we used to skip instead of walking
We were at middle school
We weren't supposed to stay late out
Instead of books and notebooks
We used to have cassettes in our backpacks.
1993,
I remember it like yesterday.
Balconies full with satellite dishes in the city,
TVSH SAT*, ALBANIAN BREAKING NEWS!

INFORMER!
U know say daddy snow me gonna blame,
we used to sing that in my neighbourhood.
The police used to yell with the megaphone,
They wanted to scare us.
ALICKY BOOM BOOM DOWN!
White All Stars,
Levi's, 501s,
My hair styled with hair gel, bros,
Without a line, man.
And I also used to have bangs,
Gucci!

[Alban Skenderaj:]
(One more night, one more night)
A night, a night
A night, a night
(One more night, one more night)
A night, a night
A night, a night

[CHORUS:]
One more night, one more night
I'd give anything for you to take me there
One more night, one more night,
At the year '93, the year '93