Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Moana (OST) "Hvor langt min verden når [How far I'll go]" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Jeg har altid stirret ud over vandet
Følt mig lidt som en strandet uden at vide helt hvorfor
De si'r, "Tænk på folket, tænk på landet
Tænk, hvis jeg løber ud i sandet til vandet, hva' sker der så?"
Jeg behersker mig, vender om igen
Men hver sti og vej fører altid hen
Til det samme sted, den forbudet bred, for jeg må derned

Se hvor himmel og hav går i ét; det kalder
Men jeg forstår jo ik' hvorfor
Hvis jeg nu sejler ud og har vinden i ryggen
Hva' ku jeg nå, hvis jeg gjord' det? Og det ku' jeg godt finde på

Jeg ved, alle men'sker her i landet
Føler sig som fisk i vandet
Alle gør, hva' de nu ka'
Jeg ved, ingen men'sker her i landet
Ønsker alt mulig' andet
Så det er nok ik' dét, jeg ska'

Jeg ka' føre an, gøre folket stolt
Tænke på mit land, holde hoved't koldt
Men mit hjerte si'r, "Gå en anden vej"
Hva' der galt med mig?

Solens stråler, der glimter i vand, det blænder
Men hvem forstår den træng, jeg får?
Havets kald er så tyd'ligt og klart, og jeg brænder
Jeg vil forstå, hva' der findes dér, jeg må vide mer'

Se himmel og hav går i ét; det kalder
Men hvem ved hvor langt ud jeg når?
Jeg har vinden i ryggen, men vender tilbage
Når jeg ved, hvor langt verden når

I have always stared out across the water
Felt a little like someone who was stranded without really knowing why
They say, "Think about your people, think about your nation
Think about if you run out into the sand to the water, then what will happen?"
I behave myself, turn back around
But every path and way always leads
To the same place, the forbidden shore, 'cause I've got to get down there

See the place where sky and sea join together; it's calling
But I just don't understand why
If I sail away and I've got the wind behind me
What could I achieve if I did it? And I just might

I know everyone in this nation
Feel like fish in the water
Everyone does what they can
I know no one in the country
Wants all kinds of different things
So that's probably not what I'm meant to do

I can lead the way, make my people proud
Think about my nation, keep my head cool
But my heart says "Go another way"
What's wrong with me?

The rays of sun shimmering in the water, it's blinding
But who understands the yearning I feel?
The call of the sea is loud and clear and I'm burning
I want to understand what's out there, I've got to know more

See the sky and sea joining together; it's calling
But who knows how far away I'll get?
I've got the wind behind me, but I'll return
When I know how far this world goes