Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Worship Songs "Psalm 1 Błogosławiony człowiek" Liedtext

1. Błogosławiony człowiek, co sie tak sprawuje,
Że w rade niepobożnych ludzi nie wstępuje,
Z swowolnie grzeszącemi nigdy nie obcuje,
Naśmiewcow sie spraw Boskich Stolice wiaruje.

2. Przetoż sie niepobożni nigdy nie ostoją
Na srogiem Sądzie Pańskiem i ci, co złe broją.
Nie będą przyłączeni w poczet sprawiedliwych
Ludzi prawych, cnotliwych, Panu Bogu miłych.

3. Bo Pan Bóg zna swe wierne, jaką drogą chodzą,
A złe, którzy wszetecznie niepobożność płodzą
Do gruntu wykorzeni i wiecznie potraci.
Tak On zawsze złym srodze, dobrym hojnie płaci.