Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Gosia Andrzejewicz "Pozwól żyć" lírica

Traducción al: EN ZH RU

Mam już dość tych kłamstw x2
Mam już dość tych okrutnych kłamstw
Czasem każdy dzień przynosi lęk
Dzięki tobie wszystko traci sens

Nawet nie znasz mnie a oceniać chcesz
Jak to jest
Nie rozumiesz, że to sprawia ból
A to przecież tylko kilka słów
Nie obchodzi Cię, to że ranisz mnie
Jak to jest
Pozwól mi być tym kim chce

Mam dość, nie mów mi nic
Pozwól żyć, pozwól mi być (Nie)
Nie chce już słuchać tych kłamstw! Nie

Mam dość, nie mów mi nic
Pozwól żyć, pozwól mi być (Nie)
Nadszedł czas by mówić nie! (Nie)

Niszczyć łatwo trudniej wszystko znieść
Gorzkie chwile dają jednak sens
Dzięki tobie już wiem, niepokona mnie, Twoje zło
Teraz kiedy siłe w sobie mam
Teraz kiedy los mi tworze ja
Już Wyrzucam gniew i oddalam lęk..
Wierzę że.. Nadszedł czas by mówić nie

Mam dość, nie mów mi nic
Pozwól żyć, pozwól mi być (Nie)
Nie chce już słuchać tych kłamstw! Nie

Mam dość, nie mów mi nic
Pozwól żyć, pozwól mi być (Nie)
Nadszedł czas by mówić nie (Nie)

Czasem każdy dzień przynosi lęk
Nieobchodzi Cię że ranisz mnie..

Pozwól mi być tym kim chce..
Mam dość nie mów mi nic
Pozwól żyć, pozwól mi być
Nadszedł czas by mówić nie (Nie)

Mam już dość tych kłamstw
Mam już dość tych okrutnych kłamstw

Gosia Andrzejewicz - Pozwol Zyc Ringtone
Gosia Andrzejewicz - Pozwol Zyc MP3 Download

I have had enough of falsehood
I have had enough of these cruel falsehood
Sometimes, every day brings medicine
Thanks to you, everything is meaningless

Do not even know me and want evaluated based
As it is
You do not understand that this makes pain
And this is surely only a few words
do not care, it hurt me with
As it is
Let me be who we want this

I have rather, do not tell me anything
Let live, let me be (No)
No longer wants to listen to these lies.! Nie No

I have rather, do not tell me anything
Let live, let me be (No)
It's time to speak not! (No)

Easily destroy everything harder to endure
Bitter moments, however, give meaning
Thanks to you already know me invincible, your evil
Now that you have strength in themselves
Now, when the fate of my creation I
Already angry and throw away medicine ..
I believe that ..
It's time to speak not

I have rather, do not tell me anything
Let live, let me be (No)
He does not want to hear these falsehood! Nie No

I have rather, do not tell me anything
Let live, let me be (No)
It's time to speak is not (No)

Sometimes, every day brings medicine
Nieobchodzi Cie. of hurt me ..

Let me be who wants this ..
I have a rather dumb to me nothing
Let live, let me be
It's time to speak is not (No)

I have had enough of falsehood
I have had enough of these cruel falsehood ..